گروه مهندسی طرح و توسعه بنیان انرژی ویرا

در نقشه الکتریکی مدار فرمان و قدرت، وسایل و تجهیزات الکتریکی با علامت های اختصاری نمایش داده می شود. علائم اختصاری برای کنتاکت هایی که در مدارات الکتریکی و در مدار فرمان، در شکل زیر نشان داده شده است.

 • شمای مسیر جریان در مدار فرمان

یکی از مهم ترین نقشه هایی که در مدارهای فرمان به کار می رود، شمای مسیر جریان است. این نقشه علاوه بر استفاده در مونتاژکاری، در عیب یابی مدار نیز بسیار مفید است. نقشۀ مسیر جریان معمولاً به دو قسمت مدار قدرت و مدار فرمان تقسیم می شود.

 

  • روش سری

در این روش ابتدا خطوط مدار قدرت شماره می شود و سپس دنبالۀ اعداد به خطوط مسیر جریان مدار فرمان داده می شود (مثلاً از ۱ تا ۸ شمارۀ خطوط مدار قدرت بوده و از ۸ تا ۲۳ شمارۀ مسیر جریان های مدار فرمان).

عیب این روش بسته شدن شماره های مدار قدرت است که نمی توان وسیله ای را به نقشه اضافه کرد؛ یعنی بلافاصله بعد از شماره ۸ در مدار قدرت، شماره ۹ در مدار فرمان مورد استفاده قرار می گیرد. این روش در مدارهایی به کار می رود که امکان توسعه برای آن وجود نداشته باشد.

 

  • روش ذخیره ای

 در این روش ابتدا مسیر جریان های مدار فرمان را از عدد ۱ تا آخر مدار شماره گذاری می شود مثلاً تا ۲۱ ادامه می دهید. سپس با ذخیره اعداد، مثلاً از ۲۱ تا ۴۱ (۲۰= ۲۱-۴۱) شماره خطوط مدار قدرت را از شماره ۴۲ شروع می کنید.

پس جهت توسعه مدار ۲۰ خط فرمان ذخیره شده است. این روش در مواقعی استفاده می شود که احتمال توسعه مدار وجود داشته باشد (تفاوت دو روش گفته شده، در تعداد ارقام مسیر جریان قدرت و فرمان است).

 

 

 • نشان دادن نقاط انشعاب در نقشه فرمان

 عدد انشعاب نیز به دو روش به کار می رود: روش سری؛ روش تابع خط

 

  • روش سری

 در این روش از مسیر جریان شماره ۱ در مدار فرمان شروع می کنیم و تا آخر مسیر جریان ها این اعداد را ادامه می دهیم. 

عیب این روش آن است که اگر سیمی در تابلو برق قطع شود، مشخص نمی شود که مربوط به کدام مسیر جریان است.

 

  •  روش تابع خط

 در این روش عدد انشعاب را با توجه به شمارۀ مسیر جریان خطوط انتخاب می کنند. برای مثال، عدد ۱۲ یعنی خط اول انشعاب دوم؛ یا عدد ۳۵ یعنی خط سوم انشعاب پنجم.

هرگاه عددهای خط زیاد شوند و به سه رقم یا چهار رقم برسند، برای مشخص کردن شماره خط و شماره انشعاب از فاصله با نقطه استفاده می شود؛ برای نمونه ۱۲۰۱ خط ۱۲ انشعاب اول با ۲۴۰۱۲ یعنی خط ۲۴ انشعاب ۱۲.

 

 •  عدد وسیله استفاده شده در مدار فرمان

هر وسیله ای که در مدار کنترل به کار برده شود، به وسیله حروف و اعداد معرفی می شود. بنابراین روش عددگذاری آنها باید مورد توجه قرار گیرد. به طور کلی می توان وسایل را به دو دسته تقسیم کرد: وسایل دستی و مکانیکی، وسایل اتوماتیکی.

 

  •  وسایل دستی و مکانیکی

 کلیه وسایلی که با دست فرمان می گیرند (مانند استاپ استارت ها) و یا به طور مکانیکی فرمانی می گیرند (مانند میکروسوئیچ ها یا لیمیت سوئیچ ها) با اعداد تک رقمی مشخص می شوند. برای کنتاکت های بستۀ این وسایل از اعداد ۱ و ۲ و برای کنتاکت های باز آنها از اعداد ۳ و ۴ استفاده می شود.

هرگاه از یک نوع وسیله به تعداد زیاد استفاده شود، به حروف مشخص کنندۀ وسیله اندیس عددی می دهیم.

این مطالب را از دست ندهید

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : شیراز ، خیابان مشیر غربی ، پلاک 90

تلفن : 0713253533

موبایل : 09360004338

ایمیل  : info@viraenergygroup.com