گروه مهندسی طرح و توسعه بنیان انرژی ویرا

انجام امور برق رسانی به پست های توزیع ، فوق توزیع و انتقال ، طراحی و نصب و اجرای انواع دکل های ثابت و متحرک ، روشنایی و مخابراتی ، طراحی مشاوره و نصب تجهیزات پست های فشار قوی و ضعیف ، اجرای روشنایی معابر و خیابان ها ، کلیه خدمات مهندسی برق در زمینه طراحی ، نقشه کشی اجرا و نصب انواع تابلو های برق ، مشاوره ، طراحی و نظارت برنامه های نت مربوط به تجهیزات برقی ، انجام خدمات مشاوره ، طراحی و نصب بانک های خازنی ، خرید و نصب تجهیزات فشار ضعیف ، توزیع ، فوق توزیع و انتقال برق به سفارش مشتری

آدرس ارتباطی ما

آدرس  : شیراز ، خیابان مشیر غربی ، پلاک 90

تلفن : 0713253533

موبایل : 09360004338

ایمیل  : info@viraenergygroup.com